86-574-27966876

Về chúng tôi

11
27-PHỤ KIỆN-03

Chúng tôi là ai

Một nhóm người có cùng khuynh hướng thạo với thiết kế và kỹ thuật của ghế xe con đã đến chuyển tiếp với một tầm nhìn để giữ trẻ em an toàn trong hành trình xe.

Những gì chúng ta làm

Bất cứ khi nào một khái niệm mới đến đó, trước khi nhận ra điều đó, chúng tôi sẽ làm được rất nhiều điều tra, nghiên cứu và thử nghiệm va chạm thực nghiệm để chứng minh khái niệm này là một an toàn. Sau đó, nhóm nghiên cứu sẽ trình bày rõ các giải pháp thiết kế để thực hiện ý tưởng thành sản phẩm theo các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.
Khi một sản phẩm được chấp nhận và được chứng minh là an toàn, sản xuất và chuỗi cung ứng là những yếu tố quan trọng để một chỗ ngồi an toàn. Trong Wegro, chúng tôi áp dụng các nhà cung cấp và chất lượng quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo mỗi chỗ chúng tôi được sản xuất đạt yêu cầu thiết kế ban đầu.
Wegro cam kết một là đáng tin cậy, có trách nhiệm và đáng kính an toàn trẻ em cung cấp ghế xe!

Những gì chúng ta đánh giá cao

Người  - Chúng ta nói “thành viên trong nhóm” không phải là “người lao động”. Chúng tôi đánh giá và hỗ trợ thành viên trong nhóm của chúng tôi như một lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi cố gắng để thu hút, phát triển, duy trì và thúc đẩy những người tài năng nhất mà chúng ta có thể tìm thấy, những người chăm sóc và người làm việc với nhau như đối tác.
Diversity and Innovation -We want to build and sustain a diverse and innovative culture for all team members one where they feel valued and respected for who they are as well as for the skills and experiences they bring to the company.
Leadership-We define leadership as the act of establishing, sharing, and communicating our vision and the art of motivating others to understand and embrace our vision. Good leaders inspire teams to have confidence in their leadership; great leaders inspire team members to have confidence in themselves.WhatsApp Online Chat!