86-574-27966876
  • MEDOU

Chúng tôi là ai
Một nhóm người có cùng khuynh hướng thạo với thiết kế và kỹ thuật của ghế xe con đã đến chuyển tiếp với một tầm nhìn để giữ trẻ em an toàn trong hành trình xe.
Những gì chúng ta làm
Bất cứ khi nào một khái niệm mới đến đó, trước khi nhận ra điều đó, chúng tôi sẽ làm được rất nhiều điều tra, nghiên cứu và thử nghiệm va chạm thực nghiệm để chứng minh khái niệm này là một an toàn. Sau đó, nhóm nghiên cứu sẽ trình bày rõ các giải pháp thiết kế để thực hiện ý tưởng thành sản phẩm theo các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.


WhatsApp Online Chat!