86-574-27966876
  • MEDOU

เราคือใคร
กลุ่มของคนที่มีใจอย่างดีมีประสบการณ์กับการออกแบบและวิศวกรรมของรถเด็กนั่งได้มาส่งต่อที่มีวิสัยทัศน์หนึ่งเพื่อให้เด็กปลอดภัยในการเดินทางโดยรถยนต์
สิ่งที่เราทำ
เมื่อใดก็ตามที่เป็นแนวคิดใหม่ออกมาก่อนที่จะตระหนักว่าเราจะทำมากของการตรวจสอบการวิจัยและการทดสอบความผิดพลาดในการทดลองเพื่อพิสูจน์แนวคิดเป็นที่ปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นทีมงานจะเป็นปล้องแก้ปัญหาการออกแบบที่จะตระหนักถึงแนวคิดที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด


WhatsApp แชทออนไลน์!