86-574-27966876

អំពី​ពួក​យើង

11
27-គ្រឿងបន្លាស់-03

តើយើងជា

ក្រុមមនុស្សដែលមានគំនិតដូចគ្នាជាមួយនឹងការរចនា versed បានយ៉ាងល្អនិងវិស្វកម្មនៃកៅអីរថយន្តកុមារបានមកបញ្ជូនបន្តដែលមានភ្នែកមួយដើម្បីរក្សាឱ្យកុមារមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើររថយន្ត។

អ្វីដែលយើងធ្វើ

នៅពេលណាដែលជាគំនិតថ្មីចេញមកមុនពេលដែលដឹងថាវាយើងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនការស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពពិសោធន៍ដើម្បីបង្ហាញគំនិតនេះគឺជាការមួយដែលមានសុវត្ថិភាពមួយ។ បន្ទាប់មកក្រុមនេះនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ពីដំណោះស្រាយរចនាដើម្បីសម្រេចគោលគំនិតនេះទៅក្នុងផលិតផលនៅក្រោមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត។
នៅពេលដែលផលិតផលមួយត្រូវបានអនុម័តនិងបានបញ្ជាក់ថាមានសុវត្ថិភាព, ការផលិតនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គឺជាធាតុគន្លឹះដើម្បីកៅអីសុវត្ថិភាព។ នៅ Wegro យើងទទួលយកការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ & គុណភាពតឹងរ៉ឹងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដកៅអីគ្នាយើងផលិតបានឈានដល់តម្រូវការការរចនាដំបូង។
Wegro បានប្តេជ្ញាចិត្តទៅជាមួយមានសុវត្ថិភាពកុមារអាចជឿទុកចិត្តបាន, ការទទួលខុសត្រូវនិងគួរឱ្យគោរពកៅអីរថយន្តក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់!

អ្វីដែលយើងឱ្យតម្លៃ

ប្រជាជន  - យើងនិយាយថា "សមាជិកក្រុម" មិនមែន "និយោជិត" ។ យើងបានឱ្យតម្លៃនិងការគាំទ្រដល់សមាជិកក្រុមការងាររបស់យើងដែលជាផលប្រយោជន៍ការប្រកួតប្រជែង។ យើងខិតខំដើម្បីទាក់ទាញ, ការអភិវឌ្ឍ, រក្សានិងជំរុញមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យបំផុតដែលយើងអាចរកឃើញមនុស្សដែលខ្វល់និងអ្នកដែលធ្វើការរួមគ្នាជាដៃគូ។
Diversity and Innovation -We want to build and sustain a diverse and innovative culture for all team members one where they feel valued and respected for who they are as well as for the skills and experiences they bring to the company.
Leadership-We define leadership as the act of establishing, sharing, and communicating our vision and the art of motivating others to understand and embrace our vision. Good leaders inspire teams to have confidence in their leadership; great leaders inspire team members to have confidence in themselves.កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!